Cursos globals que no es poden encabir a cap nivell

Aula d'Acollida: espai d’autoaprenentatge amb recursos i eines per l’aprenentatge i ús de la llengua catalana.

Informacions i activitats relacionades amb la biblioteca del centre

Espai de comunicació de les activitats dels delegats i delegades del centre

Espai per a una matèria concreta. Continguts, activitats, fòrums ...

Resum de curs encara no entrat