Cursos de batxillerat

Per assignar reforços als exàmens de batxillerat:

  1. Crear sessions d'aquest curs a l'horari del(s) usuari(s) direcció genèric(s).
  2. Posar que l'usuari direcció falta.
  3. Als deures posar aula i matèria que cal reforçar per causa d'examen.
  4. Assignar professor de guàrdia per a que faci el reforç.