Programa de Formació i Inserció

Resum de curs encara no entrat

UF1: Entorn social i territorial

UF1: Comunicació oral.

UF2: Comunicació escrita.

UF3: Anglès.

UF4: Tecnologies de la informació i la comunicació.

UF1: Nombres i operacions.

UF2: Equacions

UF3: Funcions.

UF4: Mesures

UF5: Geometria

UF6: Estadística.

Espai per a una matèria concreta. Continguts, activitats, fòrums ...

UF1: Entorn econòmic i professional.

UF2: Projecte formatiu i professional i recerca de feina.

UF3: Incorporació al treball.