Esquema per temes

 • PROFESSORAT

  El Departament de Ciències Socials el composen el següents professors:

  Félix de Castro: Cap de departament. Filosofia (ESO), Filosofia (Batxillerat), Història de la Filosofia (Baxt.)

  José Luis Aguilar: Economia de l'Empresa (Batx), Economia (Batx), Cultura i valors ètics (ESO)

  Ramon Ibáñez: Ciències socials (ESO), Cultura i valors ètics (ESO)

  Carles Marçal: Ciències socials (ESO), Història d'Espanya, Cultura i valors ètics (ESO)

  Cristina Pijoan: Ciències socials (ESO), Història, Cultura i valors ètics (ESO)

  Gabriel Lemos: Ciències Socials (ESO), Cultura i valors ètics, (ESO), Geografia (Batx.)

  Xavier Clemente: Religió (ESO i Batx), Optatives (ESO), Filosofia (ESO)

  Jaume Quetglas: Orientació. Reforç instrumentals.

  Maria Pérez-Rendón: Emprendendoria (ESO)