Esquema per temes

 • GENERACIÓ PLURILINGÜE

  gep

 • Què és 'Generació Plurilingüe' (GE.P.)?

  D'acord amb el nostre Projecte Educatiu, un dels objectius prioritaris és la integració de l'alumnat en un món globalitzat a través del desenvolupament de les capacitats lingüístiques.

  Són moltes les activitats i estratègies que utilitzem per aconseguir-ho, i moltes també les que es poden fer encara. Així que vam decidir acollir-nos a aquesta proposta del Dept. d'Ensenyament i crear aquest equip de professorat per a potenciar l'aprenentatge de les llengües i coordinar totes les accions que ja fem i pensar-ne de noves, tot avaluant-ne els resultats.  

   

  • Per què hem iniciat aquest projecte?

   Amb antelació a aquest projecte, al centre ja havíem treballat amb experiències similars on s'impartien matèries no lingüístiques, com les socials i les matemàtiques, en anglès. Tenim professorat qualificat per desenvolupar aquests projectes i, el que és més important, il·lusió per portar-los a terme i valoració positiva de les experiències anteriors.

   La confluència d'aquests tres factors (professorat qualificat, il·lusió i valoració positiva) ha possibilitat l'inici d'aquest projecte de plurilingüisme, que ha de contribuir clarament a millorar la competència lingüística del nostre alumnat i possibilitar la plena participació en un món globalitzat. 

  • El Yury, l'auxiliar de conversa

   El curs 16-17 vam tenir la sort de comptar amb la col·laboració d'un auxiliar de conversa, el Yury, procedent de Londres i amb moltes ganes d'ajudar a que el nostre alumnat millorés, sobre tot, en la pràctica oral de l'anglès. 

   Un cop vam presentar el projecte i la sol·licitud, el Departament d'Ensenyament ens va concedir aquesta col·laboració, i ne vam treure el màxim profit.

   Els nivells on va intervenir van ser: 

   - Socials a 2n ESO

   - Matemàtiques a 2n i 3r ESO

   - Ofertes Gastronòmiques a 1r Cicles Formatius de Grau Mitjà

   - FOL, Gestió de producció en cuina i Direcció d'allotjaments turístics a 1r i 2n de Cicles Formatius de Grau Superior

    

  • Setmana de les llengües

   Amb la voluntat de posar en relleu la riquesa lingüística que hi ha a l’institut, us presentem la I Setmana de les Llengües, que se celebrarà del 16 al 23 d’abril, al centre.

   La iniciativa pretén fer conèixer el fet que al centre hi tenim molts alumnes que tenen una llengua familiar diferent del català o del castellà. Aquest fet, de gran riquesa cultural, sovint passa desapercebut a la resta d’alumnat o de professorat del centre.

   Així, amb l’objectiu de fer conèixer aquesta diversitat lingüística, es duran a terme tota una sèrie d’activitats.

   Al llarg de la setmana, penjarem per l’institut diferents pòsters amb frases escrites en diferents idiomes, elaborarem un gran mapa on hi marcarem totes les llengües que són parlades per alumnes de l’institut, podrem practicar vocabulari d’aspectes curiosos gastronòmics en anglès a partir de qüestionaris confeccionats pels alumnes de cicles, i podrem veure un reportatge audiovisual fet pels alumnes de Periodisme de 1r de batxillerat.

   A més, com que tenim molts alumnes provinents d’Amèrica del Sud, que parlen diferents dialectes de l’espanyol, farem un recull de frases o expressions que divergeixen respecte de la llengua castellana que nosaltres coneixem.

   Com a curiositat, durant la Setmana de les Llengües, també podrem sentir diferents cançons en diferents idiomes, que ens avisaran dels canvis de classe.

   La I Setmana de les Llengües culminarà el dia 23 d’abril, amb la celebració de la diada de Sant Jordi, al centre.