Esquema per temes

 • Què és 'Generació Plurilingüe' (GE.P.)?

  D'acord amb el nostre Projecte Educatiu, un dels objectius prioritaris és la integració de l'alumnat en un món globalitzat a través del desenvolupament de les capacitats lingüístiques.

  Són moltes les activitats i estratègies que utilitzem per aconseguir-ho, i moltes també les que es poden fer encara. Així que vam decidir acollir-nos a aquesta proposta del Dept. d'Ensenyament i crear aquest equip de professorat per a potenciar l'aprenentatge de les llengües i coordinar totes les accions que ja fem i pensar-ne de noves, tot avaluant-ne els resultats.  

   

  • Per què hem iniciat aquest projecte?

   Amb antelació a aquest projecte, al centre ja havíem treballat amb experiències similars on s'impartien matèries no lingüístiques, com les socials i les matemàtiques, en anglès. Tenim professorat qualificat per desenvolupar aquests projectes i, el que és més important, il·lusió per portar-los a terme i valoració positiva de les experiències anteriors.

   La confluència d'aquests tres factors (professorat qualificat, il·lusió i valoració positiva) ha possibilitat l'inici d'aquest projecte de plurilingüisme, que ha de contribuir clarament a millorar la competència lingüística del nostre alumnat i possibilitar la plena participació en un món globalitzat. 

  • El Yury, l'auxiliar de conversa

   El curs 16-17 vam tenir la sort de comptar amb la col·laboració d'un auxiliar de conversa, el Yury, procedent de Londres i amb moltes ganes d'ajudar a que el nostre alumnat millorés, sobre tot, en la pràctica oral de l'anglès. 

   Un cop vam presentar el projecte i la sol·licitud, el Departament d'Ensenyament ens va concedir aquesta col·laboració, i ne vam treure el màxim profit.

   Els nivells on va intervenir van ser: 

   - Socials a 2n ESO

   - Matemàtiques a 2n i 3r ESO

   - Ofertes Gastronòmiques a 1r Cicles Formatius de Grau Mitjà

   - FOL, Gestió de producció en cuina i Direcció d'allotjaments turístics a 1r i 2n de Cicles Formatius de Grau Superior

    

  • Experiències a l'aula

   Recull d'experiències d'algunes de les moltes activitats i projectes que fem a classe per potenciar les llengües estrangeres, acompanyat d'alguns documents gràfics.