Esquema per temes

 • General

  COORDINACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
  Aquesta web està dissenyada per tal de garantir una millor resposta als possibles incidents i accidents que poden ocòrrer en les dependències del centre.
  CALENDARI D'ACTUACIONS COORDINADOR PREVENCIÓ DERISCOS
  PLA EMERGÈNCIA 
  DATA TASCA DOCUMENT DEL PROCÉS
  Inici curs

  Revisió Pla emergència del centre
  Revisió dels equips d'extinció d'incendis

  Revisió de la senyalització d'emergència de les dependències del centre

  Revisió contingut farmacioles

  PR_Manteniment i actuació pla evacuació centre
  Abans fi 1r trimestre Execució simulacre d'evacuació del centre.
  Enregistrar dades, omplir fitxes i enviar resultats al departament.
  PR_Manteniment i actuació pla evacuació centre
  Inici 2n trimestres Revisió dels equips d'extinció d'incendis

  Revisió de la senyalització d'emergència de les dependències del centre

  Revisió contingut farmacioles

  PR_Manteniment i actuació pla evacuació centre
  Inici 3r trimestres Revisió dels equips d'extinció d'incendis

  Revisió de la senyalització d'emergència de les dependències del centre

  Revisió contingut farmacioles

  PR_Manteniment i actuació pla evacuació centre
   
 • PREVENCIÓ DE RISCOS