Inicia la sessió

Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador Ajuda: «Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador»

És la primera vegada que veniu aquí?

1. Al camp Nom d'usuari posa la teva adreça de correu corporatiu, del tipus:

nom.cognom1.cognom2@iessitges.cat

2. Al camp Contrasenya posa la teva clau personal.

3. Recorda que ha de cumplir les següents condicions:

  • Mínim 8 caràcters
  • MAJÚSCULES,
  • minúscules,
  • Num3r05
  • Caràcters (. , @ #, ...)

Si no recordes la contrasenya,

envia un missatge al coordinador d'informàtica