Notícies del lloc

Treball Síntesi /Recerca ESO del 8 al 12 de juny 2015

 
Imatge Manel Lloret Zaragozi
Treball Síntesi /Recerca ESO del 8 al 12 de juny 2015
per Manel Lloret Zaragozi - dimecres, 3 de juny 2015, 13:31
 

A la setmana vinent, del 8 al 11 de juny, els alumnes han d'assistir a classe de 9 a 13 hores. Tindran un pati de 30 minuts, de 11 a 11.30h. Recordem que la cantina estarà tancada.

Durant aquesta setmana els alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO, han de realitzar el Treball de Síntesi. Aquest, consta d'un conjunt d'activitats d'ensenyament i  aprenentatge que impliquen una feina interdisciplinària que afavoreix la integració de coneixements i del treball en equip, tant per part dels alumnes com dels professors. Els temes del treball són un diferent per curs, definits pel centre. A cada classe s'establiran grups diferents.

Els alumnes de 4t d'ESO, han de realitzar un Treball de Recerca grupal, que està constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumne, entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per l'alumne mateix i sota el guiatge dels professors. Al llarg del projecte, l'alumne ha de demostrar capacitat d'autonomia i iniciativa en l'organització del treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.

El divendres 12 seran els Tribunals de Síntesi i Recerca, on els alumnes hauran de presentar els treballs amb el grup. L'horari de presentacions serà de 9 a 13h aproximadament. A cada grup li establirem un horari de presentació, amb una durada  de 30 minuts per grup.