Notícies del lloc

Treball de síntesi/Recerca

 
Imatge Manel Lloret Zaragozi
Treball de síntesi/Recerca
per Manel Lloret Zaragozi - dimarts, 5 de juny 2018, 18:35
 
La setmana vinent, de l'11 al 14 de juny, els alumnes han d'assistir a classe de 9 a 13 hores. Tindran un pati de 30 minuts, d'11 a 11.30h. Recordem que la cantina estarà tancada.
Durant aquesta setmana els alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO han de realitzar el Treball de Síntesi. Aquest consta d'un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge que impliquen una feina interdisciplinària que afavoreix la integració de coneixements i del treball en equip, tant per part dels alumnes com dels professors. Cada curs treballa un tema diferent, definits pel centre i en grup.
Els alumnes de 4t d'ESO han de realitzar un Projecte de Recerca grupal que està constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumne, entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per l'alumne mateix i sota el guiatge dels professors. Al llarg del projecte, l'alumne ha de demostrar capacitat d'autonomia i iniciativa en l'organització del treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.
El divendres 15 l'alumnat haurà de presentar els treballs amb el grup davant d'un tribunal constituït per dos o tres professors. L'horari de lliurament del treball serà a les 8.30h per a tots els grups. Les presentacions orals seran de 9 a 13h aproximadament. A cada grup li establirem un horari de presentació, amb una durada  de 30 minuts per grup.