Notícies del lloc

Calendari proves extraordinàries de setembre

 
Imatge Manel Lloret Zaragozi
Calendari proves extraordinàries de setembre
per Manel Lloret Zaragozi - dilluns, 1 de setembre 2014, 08:26
 

Horari de les proves extraordinàries de setembre d'ESO, 1r BAT i CAS.

Dilluns 1 de setembre                

 ESO                                                                          

Hora

Matèria

Aula

 

Hora

Matèria

Aula

8:30 –9.30h

Educació Física 1r, 2n, 3r i 4t.

1V

 

15.30-16.30h

Visual i Plàstica 2n

Dibuix

9.30 –10:30h

Matemàtiques1r

2V

 

16.30-17.30

Visual i Plàstica 4t

Dibuix

Anglès 2n

10V

 

Biologia i Geologia 3r

7V

Matemàtiques 3r

4V

 

Biologia i Geologia 4t

 8V

Anglès 4t

11V

 

Llatí 4t

9V

10:30 –11.30h

Matemàtiques 2n

3V

 

17.30-18.30h

Física i Química  3r

3V

Anglès 1r

12V

 

Física i Química  4t

2V

Anglès 3r

13V

 

 

 

 

Matemàtiques 4t

5V

 

 

 

 

12-13h

Català 1r i 2n

4V

 

 

 

 

Català 3r i 4t

2V

 

 

 

 

13-14.30

Música 1r, 2n, 3r i 4t

1V

 

 

 

 

 1r Batxillerat                                  

HORA

MATÈRIA 

 

HORA

MATÈRIA

8.30-10h

Història Contemporània

 

15.30-17h

Castellà

10-11.30h

Física

 

17-18.30h

Economia de l’empresa I

Ciències de la Terra i Biologia

 

Literatura castellana

Llatí

 

Tecnologia Industrial

12-13.30h

Català

 

Química

13.30-15h

Matemàtiques

 

18.30-20h

Educació Física

Matemàtiques socials

 

 

 

 

Les proves de Batxillerat es faran a la sala d’actes

Dimarts 2  de setembre                 

ESO                                                                        

Hora

Matèria

Aula

 

Hora

Matèria

Aula

8:30 –9.30h

Tecnologia 1r

6V

 

15.30-16.30h

Educació eticocívica 3r

4V

Tecnologia 2n i 4t

Info 1

 

Educació per la ciutadania 4t

Tecnologia 3r

Info 2

 

16.30-17.30h

Optatives curriculars 1r, 2n i 3r

5V

9.30 –10:30h

Socials 1r

3V

 

Francès 4t

7V

Socials 2n

4V

 

17.30–18.30h

Religió / Història de les religions 1r, 2n, 3r i 4t

4V

Castellà 3r i 4t

5V

 

 

 

 

10:30 –11.30h

Castellà 1r i 2n

5V

 

 

 

 

Socials 3r

3V

 

 

 

 

Socials 4t

4V

 

 

 

 

12-13h

Informàtica 4t

Info 2

 

 

 

 

Ciències Naturals 1r i 2n

5V

 

 

 

 

13-14.30

Optatives No curriculars 1r, 2n i 3r.

4V

 

 

 

 

1r BATXILLERAT  

CAGS

Hora

Matèria

 

Hora

Matèria

Aula

8:30-10h

Filosofia

 

15-16h

Matemàtiques

6V

Anglès

 

16-17h

Català

6V

10-11:30h

Economia

 

17-18

Castellà

6V

Francès

 

20-21h

Anglès

10V

Religió

       

12-13.30h

Dibuix tècnic

       

Ciències del món contemporani

       

Les proves de Batxillerat es faran a la sala d’actes