Notícies del lloc

NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE

 
Imatge Samuel Valls Montagut
NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE
per Samuel Valls Montagut - dimarts, 7 d’octubre 2014, 15:31
 

2.1.5.     PROCEDIMENT DE VAGA D’ALUMNAT

 

Procediment a seguir en cas de vaga, manifestació, concentració, etc.

 

En el cas que es presentin convocatòries de vaga, manifestacions, concentracions, protestes, etc., cal seguir un procediment que garanteixi tant l’eficàcia de la protesta com el manteniment d’un cert ordre.

 

Procediment

 

-        El president/a de la junta de delegats sol·licitarà al director, amb 24 hores d'antelació, permís per convocar una primera reunió de delegats per tractar aquests temes, i una possible segona reunió que s'haurà de realitzar per traslladar la decisió presa per l'alumnat de cada grup a la junta.

El president de la junta convocarà a tots els delegats per informar de forma precisa sobre quins són els motius de la manifestació, i es decidirà si afecta o no als interessos de l'alumnat del centre. Cada delegat ho ha de transmetre al seu grup i la  informació aportada als delegats ha d'incloure com a mínim:

           - l’organització o associacions que convoquen la vaga, manifestació, etc.

           - el dia, hora, etc., de la protesta

           - els motius i els objectius de la mobilització

-        Els delegats demanaran al tutor/a, o al professor que tinguin en l’hora següent si hagués molta urgència, permís per a informar i per a votar a classe la proposta de secundar la vaga.

-        El resultat de la votació es portarà a la junta de delegats, convocat per aquest propòsit, i es decidirà si l’alumnat secundarà la protesta majoritàriament.

-        El President comunicarà al Director la participació de l’alumnat en la mobilització amb 48 hores d’antelació, amb un escrit justificant aquest seguiment, i amb la signatura dels delegats (o subdelegats) dels cursos afectats.

-        Si s'han seguit els passos anteriors, el Director convocarà la comissió permanent del Consell Escolar i traspassarà la decisió i justificació del seguiment de la vaga per part de l'alumnat.

-        El Cap d'estudis comunicarà a les famílies la decisió presa per l'alumnat.

 

Consideracions a tenir en compte:

-      L'alumnat de 1r i 2n d'ESO, segons la normativa al respecte del Departament d'Ensenyament, no pot fer vaga.

-      El professorat no avançarà matèria, i l'alumnat podrà reclamar que se li repeteixi els exàmens realitzats. Si les considera injustificables, el professorat podrà avançar matèria i no té l’obligació de canviar de data cap control o activitat,  ni de repetir-ho.

-      L’alumnat que assisteixi a l’institut ho haurà de fer durant tot l'horari lectiu. Si per algun motiu ha de marxar, al no considerar-se la vaga una urgència, caldrà que el pare/mare/tutor legal, vingui a recollir-lo en persona.