Notícies del lloc

Informació sortides 1r i 2n d'ESO.

 
Imatge Manel Lloret Zaragozi
Re: Informació sortides 1r i 2n d'ESO.
per Manel Lloret Zaragozi - dimarts, 18 de novembre 2014, 12:15
 

Informació documentació sortida a l'esquí:

Els menors d'edat que viatgen a Andorra han de portar el Passaport en vigor. Si no tenen el Passaport, han d'anar a l'oficina dels Mossos i omplir una autorització per sortir a l'extranger. Aquesta autorització l'hauran de portar juntament amb el seu DNI el dia de la sortida.

Per tramitar aquesta autorització cal que presentin original i còpia del llibre de família i del DNI dels pares. Podeu entrar a Mossos d'Esquadra i descarregar-se l'autorització.

 

El cas particular d'Andorra diu:

Menors estrangers que viatgen a Andorra sols o amb persones que no són els pares

  • Un passaport en vigor o
  • Un document nacional d’identitat en vigor juntament amb una autorització escrita i signada pels pares, tutors o representants legals.

1. Les legislacions o normatives d’alguns Estats preveuen que les autoritzacions de sortida del territori les lliuren les comissaries de policia o altres instàncies.

Es recomana a tots els pares, tutors o representants legals que vulguin autoritzar els seus fills menors a sortir del país sols o acompanyats per altres persones, que s’informin sobre les normes en vigor en aquest aspecte.

2. En el cas que es tracti d’una persona extracomunitària ha d’estar en possessió d’un passaport amb un visat  Schengen de 2 o de múltiples entrades.