Suro Virtual 3.0

Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador

És la primera vegada que veniu aquí?

1. Al camp Nom d'usuari posa la teva adreça de correu corporatiu, del tipus:
nom.cognom1.cognom2@iessitges.cat
2. Al camp Contrasenya posa la teva clau personal.
3. Recorda que ha de complir les següents condicions:
Mínim 8 caràcters
MAJÚSCULES
minúscules
Num3r05
Caràcters (. , @ #, ...)
Si no recordes la contrasenya, envia un missatge al coordinador d'informàtica